CourseItem

Description

Целта на курса е да се създаде професионално разбиране за това, как протичат основните бизнес процеси в една фирма, както масовото приложение и развитие на софтуера и хардуера в обслужването на фирмените клиенти. Добър проект манажмент е решаващ при внедряването на Data-Warehouse-Systemen, които дават възможност да функционират BI системи. Планирането на необходимите база данни за успешно протичане на BI проекти, както и тяхното управление трябва да бъде професионално обучено. Това осигурява перфектна база за управлението на производството (конкретни приложения са mySAP ERP SCM – BI Logistik като друг аспект на BI ERP системите.

Разглежда се организацията на управлението на всички процеси с необходимите ресурси и оптимално време необходимо за това (mySAP ERP SEM – Strategic Enterprise Management). Отделя се внимение на управлението на жизнения цикъл на документите и на модулите за финанси и счетоводство (mySAP ERP FI, CO, APO - Finace). Набляга се на анализа и оптимизирането на базата данни, както и на изготвянето на справки и отчети (mySAP ERP BW / BI / BO Reporting), визуалиyиране с мултимедия и в интернет, екстернет. Разглежда се използването и внедряването на международни

Download Curriculum

Course Works